Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych przekazywanych przez Użytkowników w formie tzw. plików „cookies” w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.datax.pl, której administratorem jest DATAX Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, KRS: 0000126740, NIP: 5220100172, adres mail: rodo@datax.pl) oraz w związku z monitoringiem wizyjnym.

Czym są pliki cookies i jakie dane są zbierane?

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu, za pomocą którego użytkownik przegląda zawartość strony internetowej. Dane te zawierają informacje automatycznie zbierane podczas wizyty użytkownika na stronie, obejmujące adres IP, dane na temat używanej przeglądarki, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link), informacje o transmisji i raporty o ewentualnych błędach.

W jakim celu są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies są wykorzystywane w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika, tworzenia statystyk i analizy zachowań użytkowników, a także jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwerem. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystywane są narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics.

Czy można wyłączyć gromadzenie plików cookies?

Tak, użytkownik może czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących dostępu i przechowywania cookies przy pomocy ustawień przeglądarki  lub ustawień urządzenia końcowego, za pomocą którego przegląda zawartość strony internetowej.

Monitoring w siedzibie DATAX

Dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych pracowników i klientów, pomieszczenia w siedzibie DATAX są monitorowane. Dane z monitoringu wizyjnego zawierające dane osobowe gromadzone są w oparciu o przesłankę uzasadnionego interesu administratora (zapewnienie ochrony osób i mienia) i w tym celu przekazywane do podmiotów zapewniających obsługę techniczną kamer. Zapisy z monitoringu są przechowywane przez okres 30 dni.

Czy dane gromadzone przez DATAX są zabezpieczone?

Dane zawarte w plikach cookies oraz w nagraniach monitoringu są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed innymi formami naruszenia za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Dane te nie są przekazywane żadnym innym podmiotom oprócz usługodawców świadczących na rzecz DATAX usługi informatyczne i statystyczne.

Jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą?
Osoba, której dane dotyczą ma prawo w uzasadnionych przypadkach dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych, a także do wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych działającym w DATAX należy wysłać maila na adres iodo@datax.pl.